PavoZorg

Financiën

Betaalbare zorg voor iedereen

De professionele warme zorg in onze locaties moet betaalbaar zijn voor iedereen. Ook de mensen met een kleiner inkomen zijn welkom bij PavoZorg.

De financiering tussen wonen en zorg is gescheiden bij PavoZorg.  Wij bieden een woonomgeving met zorg volgens het principe “Volledig Pakket Thuis (VPT)”. Hierbij heeft elke bewoner een eigen woonruimte tot zijn/haar beschikking waarvoor huur en servicekosten worden betaald. De prijzen van deze woonruimtes zijn afhankelijk van de grootte en liggen tussen de € 891,- en € 1.250,- per maand. Dit is inclusief servicekosten en het hoog- laagbed.

De zorg die nodig is wordt bekostigd uit de Wet langdurige zorg op basis van VPT. Dit is inclusief een bedrag voor eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte. De woonruimte is eigenlijk uw thuis en PavoZorg biedt zorg d.m.v. 24 uurs aanwezigheid van verpleging en verzorging, zes dagen (activiteiten)begeleiding, het gebruik van de gezamenlijke ruimten en koffie en thee voor uw bezoek.

Als u gebruik maakt van zorg vanuit de Wlz betaalt u ook altijd maandelijks een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt door het CAK berekent. Als u bij ons een woonruimte huurt en zorg krijgt op basis van VPT, dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage omdat u in principe ‘thuis’ woont. Via de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

PavoZorg heeft geen enkele invloed op de hoogte van het bedrag van deze wettelijke eigen bijdrage. Vragen of opmerkingen hierover dienen direct met het CAK te worden afgestemd. Dat kan via tel. 0800-0887 of via het contactformulier op de website www.cak.nl.

Overbruggingszorg
Bewoners die tijdelijk bij ons verblijven omdat bij de zorgaanbieder van voorkeur (nog) geen plaats is, verblijven op basis van overbruggingszorg. Voor de meeste bewoners betekent dat zij hun zorg vergoed krijgen op basis van “Verblijf”. De huur van de woonruimte van deze bewoners wordt dan ook vanuit de Wlz vergoed. Deze bewoners betalen bij het CAK dan echter wel de hoge eigen bijdrage. Ook hiervoor kunt u op de website van het CAK een proefberekening maken.

Heeft u nog vragen of financiën, dan kunt u hierover contact opnemen via mail [email protected]. Wij doen ons best om uw vraag dan zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.