PavoZorg

Klachtenprocedure

Als er iets niet goed gaat lossen we het op!

Zo werkt onze klachtenregeling

Binnen PavoZorg is het leveren van een goede kwaliteit zorg onze dagelijkse prioriteit. Ondanks al onze aandacht hiervoor, kan er toch iets gebeuren waar u het als bewoner of naaste niet mee eens bent. De beste oplossing is om het direct met ons te bespreken, zodat we uw ontevredenheid bij de bron kunnen oppakken. Dit gaat via onze klachtenregeling. Deze kent twee verschillende routes.

Interne klachtenregeling
U kunt achtereenvolgens de volgende stappen ondernemen:

  • Het gesprek aangaan met de medewerker waarbij de situatie zich heeft voorgedaan. De medewerker biedt u dan een klachtenformulier aan wat u alleen of samen in kunt vullen. Hierop staat de klacht omschreven, hoe deze behandeld is en of deze naar tevredenheid is afgehandeld.
  • Lukt dit niet of vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook een afspraak maken met uw evv-er of de locatieverantwoordelijke. De desbetreffende medewerker kan dan met u een klachtenformulier invullen indien dit nog niet gebeurd is.
  • Mocht dit alles nog niet tot een goede oplossing geleid hebben dan kunt u zich melden bij onze klachtenfunctionaris. Dit is mevrouw Marly Vullings,

U kunt uw vraag of klacht meteen of lopende het interne traject bij haar indienen op de volgende manier; schriftelijk via de mail, E-mail: [email protected]
of via een gesprek, u kunt dan telefonisch een afspraak met haar maken.
Telefoon: 06 81965053.

Externe klachtenregeling
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gebruikmaken van de externe klachtenregeling.  U kunt uw klacht sturen naar:

Landelijke Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Of via de site van de Landelijke Geschillencommissie Zorg en via Cliënten kunt u ook uw klacht digitaal indienen.
www.degeschillencommissiezorg.nl