PavoZorg

Hartverwarmend thuisvoelen

Op de locatie van PavoZorg werkt iedereen vanuit de visie om onze bewoners een Hartverwarmend thuis te bieden. Hartverwarmend betekent voor ons persoonlijke aandacht en de best mogelijke zorg. Dit doen we door goed naar onze bewoners te kijken en te luisteren. Hierbij zijn kwaliteit en veiligheid één van de belangrijkste voorwaarden.

De wijze waarop kwaliteit beoordeeld wordt ligt vast in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA). Hierin wordt beschreven wat goede en doelmatige zorg inhoudt en hoe deze verbeterd kan worden.

De wijze waarop wij deze kaders binnen onze organisatie geïmplementeerd hebben staat beschreven in ons Kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan wordt aan het begin van een nieuw jaar opgesteld, aangepast naar de situatie van dat moment en besproken met het zorgkantoor. Daarnaast wordt het kwaliteitsplan van het vorige kalenderjaar geëvalueerd door middel van het door ons opgestelde Kwaliteitsverslag.

Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de locatiemanager of via mail [email protected].