PavoZorg

Zorgaanbod

Zorg voor de bewoner centraal

Binnen de locatie van PavoZorg ontvangt u professionele ouderenzorg in kleinschalige woonlocaties. In onze zorghuizen staat de bewoner altijd centraal. Hoe staat iemand in het leven en hoe zorgen wij ervoor dat zij zich hier thuis en veilig voelen. Wat is voor hem/haar belangrijk en wat geeft hem/haar kwaliteit in het leven. Op deze manier ontvangen onze bewoners de zorg en warme aandacht die voor hem/haar van waarde is op een manier die goed en vertrouwd voelt; “Hartverwarmend thuisvoelen

Over het algemeen kunnen zorgvragers met een Wlz-indicatie (Wlz = Wet langdurige zorg) komen wonen binnen een locatie van PavoZorg. We zien dat we voornamelijk bewoners op onze locaties hebben die ouder zijn dan 70 jaar. Over het algemeen hebben zij een Wlz-indicatie op zorgprofiel 4, 5 of 6.

We zijn trots dat wij ook de mogelijkheid hebben en bieden om echtparen bij ons te laten wonen.

Het behouden van de eigen regie en het open karakter (geen gesloten deuren) van onze locaties is voor veel mensen reden om bij ons te komen wonen, zeker als er sprake is van (beginnende) dementie. Bij veel zorgaanbieders komt men met deze indicatie al snel in een gesloten setting te wonen.

Bewoners kunnen bij ons tot het einde van hun leven blijven wonen, tenzij zij zelf tussentijds willen verhuizen en mits de zorgvraag valt binnen onze in- en exclusiecriteria.

Type zorgverlening
Wij zijn geen verpleeghuis maar bieden een woonomgeving met zorg volgens het principe “Volledig Pakket Thuis (VPT)”. Bewoners huren bij ons een woonruimte en wij bieden 24-uur per dag de zorg die zij nodig hebben.

Dit betreft zorg op maat zowel op fysiek als mentaal gebied. In ons aanbod zit de 24 uurs zorg verweven, overdag en ’s avonds zijn er altijd minimaal twee Verzorgende IG’-ers/Verpleegkundigen in huis. ’s Nachts is er altijd minimaal één Verzorgende IG of Verpleegkundige aanwezig. Daarbij zijn er standaard collega’s die een achterwacht dienst draaien en direct oproepbaar zijn.

De huisarts is hoofdbehandelaar waarbij de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) deel uitmaakt van het zorgproces bij onze bewoners.  Als de medische zorg complex wordt en/of er sprake is van onbegrepen gedrag is er overleg tussen de behandelend arts en de Specialist Ouderengeneeskunde. Deze neemt met betrekking tot de zorg de verantwoordelijkheid indien nodig over.

Vanaf maandag tot en met zaterdag is er activiteitenbegeleiding aanwezig.
Activering en begeleiding kan worden aangevuld met vrijwilligers die groeps- of individuele activiteiten ondernemen.