PavoZorg

Logeeropvang

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb) om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg vaneen verzekerde persoon.

Waarom is er logeeropvang?

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorger. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Logeeropvang biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Wat valt er onder logeeropvang?

Onder logeeropvang valt logeerverblijf in een beschermde woonomgeving met 24-uurs zorg, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt. Daarnaast kan mee gedaan worden aan de dagbesteding en activiteiten.

Voorwaarden om te komen logeren.

Verzekerden met een vpt of mpt kunnen logeeropvang alleen afnemen bij een door de Wlz-uitvoerder gecontracteerde aanbieder. PavoZorg heeft een contract met het VGZ Zorgkantoor.

Hoe vindt de financiering plaats?

  • vanuit de  Wet langdurige zorg  (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van logeeropvang  mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) 
  • door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer over mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars.
  • vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit Wlz, Zvw, Wmo. Raadpleeg het  Zorgkantoor  de verzekeraar of de gemeente vooraf.

Voor meer informatie over logeeropvang (of respijtzorg Wmo) en een bezichtiging kunt u contact opnemen met [email protected] of kunt u bellen met onze locatiemanager Petra van Haren. Zij is bereikbaar van ma t/m do van 09:00 t/m 17:00 via  tel. 06-34320601